Werking

VOORSTELLING VAN DE VZW FINADO

Gezinnen die leven in extreme armoede, in onmenselijke omstandigheden, willen helpen op "de weg naar een betere toekomst" was de drijfveer voor het oprichten van Finado.
Sinds de start van de activiteiten in 1996 en de oprichting van de vzw in 1998 is FINADO trouw gebleven aan de principes en het doel zoals vermeld in haar statuten. Het functioneren van de organisatie steunt voor honderd procent op vrijwilligerswerk.
Sinds 1999 is Finado zonder onderbreking erkend als instelling voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden, zoals bedoeld in artikel 145/33, 2° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Voor giften van minimum veertig euro op jaarbasis ontvangt een sponsor een fiscaal attest. 

Partnerlanden

De basis van de werking in België ontstaat in de werkgroepen die zich specifiek op één van de partnerlanden richt: Ethiopië of Haïti. In deze landen werkt FINADO samen met plaatselijke, erkende partnerorganisatie.

Zuidwerking van FINADO

In de Zuidwerking van FINADO is een evenwicht aanwezig in de verwezenlijking van structurele projectondersteuning voor initiatieven van basisgroepen en de ondersteuning van de zwakste schakels in de plaatselijke gemeenschappen in de vorm van peterschappen. Bij structurele projectondersteuning gaat het vaak om de materiële ondersteuning van onderwijsinitiatieven, het bouwen van scholen, vormingsprojecten rond hygiëne en gezinsplanning, water- en sanitaire voorzieningen, blijvende ondersteuning zoals schoolmaaltijden en steun na natuurrampen. De projecten worden steeds in partnerschap met de lokale bevolking opgericht. Duurzaamheid, continuïteit, empowerment en het opbouwen van veerkracht zijn belangrijke bouwstenen in onze manier van werken bij het organiseren van projecten.

Wat is het hoofddoel van Finado?

Samen met de plaatselijke partnerorganisatie wil Finado de levensomstandigheden van extreem arme gezinnen structureel helpen te verbeteren door het oprichten van duurzame projecten. Het bestrijden van ziektes door het  organiseren van water- en sanitaire voorzieningen. Toegang tot het onderwijs voor kansarme kinderen door het opzetten van school- en voedingsprojecten. Sensibiliserende activiteiten in Noord en Zuid. Een bijdrage leveren aan het bereiken van de SDG's.

Noordwerking

Finado organiseert educatieve, sensibiliserende acties vooral in kleuter, lager en middelbaar onderwijs in meerdere  provincies. De scholen, sponsors en geïnteresseerden worden op de hoogte gebracht via Nieuwsbrieven en feedback over de  projecten.

Tijdens onze sensibiliserende activiteiten en infosessies, besteden we extra aandacht aan ‘cultuurverschillen’, ‘kinderrechten’ en de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties zijn de doelstellingen die de wereld zich stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te werken. De 17 hoofddoelstellingen en 169 subdoelstellingen vormen het belangrijkste internationaal duurzaamheidskader voor de komende 15 jaar.

 

De doelstellingen die nauw aansluiten aan onze projecten

  • SDG 1: geen armoede
  • SDG 2: geen honger
  • SDG 3: goede gezondheid en welzijn
  • SDG 4 : we streven naar kwaliteitsvol onderwijs
  • SDG 5: gendergelijkheid
  • SDG 6: schoon water en sanitair voor iedereen
  • SDG 8: eerlijk werk en economische groei
  • SDG 10: ongelijkheid verminderen
  • SDG 13: klimaatactie
  • SDG 17: partnerschap om de doelstellingen te bereiken - samenwerking

Partnerschappen