Ecole Sinaï - Bainet-Chaumeil

Ecole Sinaï - Bainet-Chaumeil

Dit project werd reeds gepland voor de aardbeving van 12 januari 2010.

Het gebouwtje was in erbarmelijke toestand. Tijdens het regenseizoen lekte het dak van golfplaten als een zeef. De planken muren waren onstabiel.

Ruim 100 kinderen van extreem arme gezinnen kregen les in armoedige situatie.

Het optrekken van een stenen schoolgebouw was meer dan noodzakelijk.

Het nieuw schoolgebouw werd ontworpen door de ingenieur van de zuiderse partnerorganisatie. Er werden 6  klassen en een lokaal voor de directie gebouwd.

 

Jaarlijks schaffen we het nodige schoolmateriaal aan.

Er werd een voedingsproject verbonden aan deze school. De kinderen krijgen twee dagen in de week een goede, warme maaltijd aangeboden.

 

Voorziene werkzaamheden 2016 - 2017

  • het voorzien van zuiver drinkwater (het slaan van een waterput)
  • het optrekken van een sanitaire gebouw
  • de bouw van een kookruimte

 

Buiten de praktische uitvoering van de werkzaamheden is het de bedoeling dat de inwoners nauw betrokken worden bij de totstandkoming en het beheer.

Het project voorziet de kinderen van deze  gemeenschap basisonderwijs.

Voor het behalen van millenniumdoelstelling 2 ‘basisonderwijs’ is het bovendien noodzakelijk dat in elke gemeenschap een locatie kan aangeboden worden waar de jongens en meisjes onderwijs kunnen volgen.