Centre Local Socio-communautaire in Torbeck-Guillème

Dit bouwproject wordt gesteund door de provincie West-Vlaanderen.

Locatie

Torbeck maakt deel uit van het arrondissement Les Cayes in het departement Sud. De gemeente ligt op 8 km van de stad Les Cayes. Torbeck telt ruim 60.000 inwoners.
De dorpelingen zijn arm tot extreem arm. 80% van de gezinnen leeft onder de armoedegrens. Vele gezinnen trachten er in onmenswaardige omstandigheden te overleven.
De vzw FINADO heeft momenteel ruim 60 peterschappen, 3 voedingsprojecten en 2 schoolprojecten in deze regio.

Project

In het  'Centre local Sociocommunautaire' zijn alle kleuters van het dorp Torbeck-Guillème welkom. Dit centrum wordt sinds 2005 jaarlijks financieel gesteund via FINADO. De huidige klas was een kamer van het Psychiatrisch centrum van Dokter Felix. Tijdens de aardbeving van 12 januari 2010 werd het huidige gebouw erg beschadigd. 
Dankzij de financiële steun van Belgische scholen (acties), werd een nieuwe school voor deze kleuters opgetrokken. Het klasje werd ingericht. Driemaandelijks ontvangt dit project 500 USD voor schoolmaaltijden. De extreem arme gezinnen kunnen zich niet iedere dag een maaltijd veroorloven.

Huidige problematiek

De lagere schoolkinderen moeten ruim 4 km te voet afleggen om een school te bereiken. Er is nl. geen school in de buurt. Het openbaar vervoer kunnen de ouders niet betalen. Tijdens de regenseizoenen worden de wegen als rivieren, kunnen de kinderen zich niet verplaatsen naar een andere gemeente. Met andere woorden: in deze gemeente beschikt men niet over onderwijs voor lagere schoolkinderen.

"Ieder kind heeft het recht op onderwijs". In millenniumdoel twee is vastgelegd dat in 2015 alle kinderen in alle landen basisonderwijs moeten volgen. Onderwijs, geeft ‘een kind’ de kans een menswaardig leven op te bouwen. Het recht op onderwijs is dus een middel om uit de armoedecirkel te geraken.

De bouw van 6 klassen voor het basisonderwijs is noodzakelijk! Deze gemeenschap zal na de beëindiging van het project over een schoolgebouw kunnen beschikken waar onderwijs (lagere schoolkinderen) gegeven kan worden en waar enkele malen per week een maaltijd aan de kinderen aangeboden zal worden.

Uitgevoerde activiteiten (2013)

 • de funderingen werden uitgevoerd
 • de muren van de klassen en de directie werden opgetrokken
 • het golfplaten dak werd bevestigd op 4 klassen en de directie
 • er werd sanitatie voorzien, zodat de reeds aanwezige kindjes van het kleuterklasje hun behoeften niet meer in de nabijheid van het kleuterklasje hoeven te doen.

Uitgevoerde activiteiten (2014)

 • het dak van de 4 klassen en de directie werd afgewerkt - de golfplaten werden met olie ingesmeerd om te voorkomen dat ze na een periode zouden roesten
 • de muren van de 4 klassen werden bezet
 • het betonneren van de vloerplaat
 • het plaatsen van de deuren en ramen
 • het afwerken van de leien
 • het aanleggen van een speelplaats
 • de volgende materialen werden naar de bouwplaats vervoerd voor de verdere bouw van de volgende klassen
 • het controleren van de kwaliteit van het drinkwater gebeurt op regelmatige tijdstippen

 

Activiteiten die in 2015 zullen worden uitgevoerd

 • het bevestigen van het golfplaten dak op de volgende klassen
 • het besmeren van het dak voor het jaarlijkse onderhoud (voorkomen van roest)
 • het bezetten van de muurdelen
 • het betonneren van de vloerplaat
 • het afwerken van de leien
 • het plaatsen van de ramen en deuren
 • het inrichten van de klassen

De school zal verder opgetrokken worden met steun van de provincie West-Vlaanderen.