CAEDSV - (Centre d’amélioration des enfants defavorisés Savanne-Bourg Verrettes)

CAEDSV(Centre d’amélioration des enfants défavorisés Savanne-Bourg Verrettes)

De Centre d’amélioration des enfants défavorisés (CAEDSV) werd met middelen van FINADO in 2010 opgericht voor kinderen van extreem arme gezinnen in Verrettes.
Er werd een voedingsproject verbonden aan dit schoolproject (+ 400 kinderen).

Probleemstelling:

Door gebrek aan zuiver drinkwater en sanitair stijgt het aantal WASH-gerelateerde ziektes. De plattelandsbevolking van Verrettes moet een hele afstand te voet afleggen om water te vinden.

Project 2023 - 2024:
FINADO en haar partnerorganisatie FONVIE zullen met inspraak en participatie van de doelgroep op het grondgebied van CAEDSV een waterput en een sanitair gebouw voor de gemeenschap voorzien. Via de daken van het schoolgebouw leggen we een systeem aan voor regenwateropvang voor het sanitair en het onderhoud.
Een waterput in deze regio kan een debiet hebben van 70 à 80 liter water per minuut en kan per dag aan 2500 à 3000 dorpelingen drinkbaar water leveren. In Haïti gebruikt men gemiddeld 12 liter per persoon per dag.

De werken werden opgestart: oktober 2023