Ecole Communautaire Fondamentale te Torbeck-Charlett

Oorspronkelijke probleemstelling: het dorp Torbeck-Charlette beschikt niet over onderwijs. De kinderen moeten een hele afstand te voet afleggen om een school te bereiken.

Het optrekken van een schoolgebouw is noodzakelijk!

Het ontbreken van zuiver drinkbaar water en de nodige sanitaire voorzieningen en hygiëne in het dorp Torbeck-Charlette verhoogt het risico op besmettelijke ziekten enorm.(o.a. cholera-epidemie, tyfus, salmonella, enz. ... ).
Het oppervlaktewater, voor zover het aanwezig is, kan niet aangewend worden als drinkbaar water van een goede kwaliteit. De plattelandsbevolking moet zich van water voorzien van ver afgelegen bronnen of van de rivier.
Op het domein van de school  "école Communautaire Fondamentale" wordt water- en sanitatie voorzien voor de hele gemeenschap.

 

Uitgevoerde activiteiten 2014:

Schoolgebouw:

  • het schoolgebouw werd opgetrokken
  • het golfplaten dak werd bevestigd

Water- en sanitaire voorzieningen:

  • er werd een waterput gebouwd
  • het graven van de latrines

Voorziene werkzaamheden in 2015:

Schoolgebouw:

  • het afwerken van het dak
  • het bezetten van de muren
  • het betonneren van de vloerplaat
  • het plaatsen van deuren en ramen
  • het inrichten van de klassen

 Water- en sanitaire voorzieningen:

  • het bouwen van de toiletgebouwen

 Met financiële steun van: