FINADO EN YENETABET BIJ NEHEMIA AUTISM CENTRE

Finado en Yenetabet hebben de handen in elkaar geslagen om de zestig kinderen in het Nehemia Centrum voor Autimse regelmatig een spelnamiddag te bezorgen... aangepast aan de kinderen in het centrum.

Finado kocht spelmateriaal... en nu komt ook de vraag van Rahel en de psycholoog van het centrum om ook voor hen aangepast spelmateriaal aan te kopen.

Aan het eind van ons bezoek (februari 2023) kwam Rahel langs met een oorkonde als bedanking voor de samenwerking tussen onze organisaties.