Nieuwsbrief Haïti april 2020

Rete lakay nou*

Het Coronavirus heeft ook Haïti bereikt.
Haïti neemt maatregelen om de
verspreiding van het virus te remmen.
Helaas heeft de medische sector slechts beperkte toegang tot water en er is een tekort aan medisch personeel, bedden, beademingstoestellen, medicatie, …

* Blijf in je kot!

Documenten/Nieuwsbrieven