Wederopbouw in Torbeck

Hoe ver staat het project ‘Wederopbouw in Torbeck ‘ vandaag?

Oktober 2016: kort na de doortocht van orkaan Mathew was een FINADO- verantwoordelijke ter plaatse om de schade vast te stellen. Onze projecten in het dorp Torbeck (school- en voedingsprojecten / water en sanitair) werden verwoest. Gedurende dit werkbezoek werd het projectvoorstel ‘Wederopbouw in Torbeck’ met de partnerorganisatie en de doelgroep besproken.

De volgorde van het projectplan:

 • Het voeding- en vormingscentrum in Torbeck-Deronceray
 • Water- en sanitaire voorzieningen op deze site
 • De heropbouw van de ‘école Communautaire’ in Torbeck-Deronceray. Ook dit terrein wordt voorzien van drinkbaar water en sanitatie
 • Het schoolgebouw 'Etzer Vilaire' in Torbeck-Minet
 • Watervoorziening en sanering
 • Via de daken van deze gebouwen zullen we regenwater opvangen in een reservoir voor het onderhoud en voor irrigatie van de akkers tijdens het droogseizoen.

Het voeding- en vormingscentrum in Torbeck-Deronceray werd wederopgebouwd.

De gezinnen in dit dorp zijn extreem arm. Ze leven in verkrotte, ongezonde huisvestingen opgetrokken van oude golfplaten en puin. Hun kinderen zijn chronisch ondervoed. De ouders hebben het moeilijk om hun kinderen dagelijks een maaltijd te geven. In dit centrum krijgen de kinderen een goede, warme maaltijd aangeboden.
In het centrum worden infosessies rond hygiëne, gezinsplanning en de preventie van de veel voorkomende ziekten georganiseerd. Vooral vrouwen, tienermoeders nemen hieraan deel.

De heropbouw van de ‘école Communautaire’ in Déronceray

 • De funderingen van de 8 klaslokalen en een directie werden uitgevoerd
 • De muren werden opgetrokken en de metalen dakpanelen werden bevestigd.

De school Etzer Vilaire in Torbeck-Minet

 • De muren werden gerestaureerd en er werd een golfplaten dak bevestigd
 • De kinderen van Minet hebben terug toegang tot het onderwijs

Voorziene werkzaamheden:

 • Het bezetten van de muren
 • Het betonneren van de vloerplaat
 • De heropbouw van het sanitair gebouw

Het opvangen van het regenwater in een reservoir voor het onderhoud, het toiletgebouw en voor irrigatie tijdens het droogseizoen

De plattelandsbevolking moet uren stappen om water te vinden, wat dan meestal nog te vuil is voor het huishoudelijk gebruik. Een tekort aan water ondergraaft de ontwikkelingskansen van deze gemeenschappen.

Op 10 mei 2018 werd een eerste waterput in Déronceray in gebruik genomen. De waterput is in staat om 80 liter water per minuut te geven.

Ook de dorpelingen van Torbeck-Minet werden voorzien van zuiver drinkwater. Deze waterput geeft 130 à 140 liter water per minuut.

De putboringen worden kwaliteitsvol uitgevoerd door de onderneming ‘Le Rocher’.

De toegankelijkheid van water wordt gewaarborgd voor deze gemeenschappen …. voor iedereen!

 

Voedingscentrum
   
   

School Deronceray
 

Etzer Vilaire
   
   

Water in Torbeck