Toegang tot drinkbaar water en sanitaire voorzieningen in het dorp Bainet-Chaumeil

Met steun van:

   

 en meerdere gemeenten, scholenacties, ... .
Met als Vlaamse Partner: Ingenieurs zonder grenzen

Water in Haïti

Tot de negentiende eeuw was Haïti voor een groot deel bedekt met tropisch regenwoud. De jarenlange ongecontroleerde houtkap zorgde voor een ontbossing van bijna 98% van de oppervlakte.
Door de ecologische aftakeling van het land zijn de watervoorraden aanzienlijk verminderd.
Momenteel heeft het land een toegangsgraad van ongeveer 45% voor drinkbaar water. (2013, Wereldbank).
De plattelandsbevolking moet gedurende uren stappen om water te vinden, wat dan meestal nog veel te vuil is voor huishoudelijk gebruik.
Schoon water is een vereiste wanneer we de verspreiding van watergerelateerde ziekten willen verminderen.

Sanitatie in Haïti

Volgens Dr. Rishi Rattan van Physicians for Haïti, een vereniging van Amerikaanse artsen, zou Haïti het enige land in de wereld zijn waar de toegang tot sanitair is verminderd in het laatste decennium.
Toegang tot sanitaire voorzieningen is een sleutel tot het terugdringen van de enorme ziektelast.
De mensen doen hun behoefte vaak in de nabijheid van hun verblijfplaats - kinderen in de nabijheid van de school. De verspreiding van bacteriën en andere besmettelijke ziekteverwekkers via mensen, insecten en beesten is een feit.
De zorg voor schoon water en toiletten moet op dit ogenblik de hoogste prioriteit krijgen in Haïti.

Toegang tot drinkbaar water en sanitaire voorzieningen in het dorp Bainet-Chaumeil

FINADO wil met dit project concreet  op 4 terreinen in de nabijheid van  onze schoolgebouwen, Divine Miséricorde, Sinaï, Centre d'études Classiques pour l'éducation Infantile en Chrétienne la Cour Bainet, de bouw van openbare latrines financieren om zo de vervuiling van het grond- en oppervlaktewater tegen te gaan, de verspreiding van bacteriën en andere besmettelijke ziekteverwekkers te vermijden en zo de enorme ziektelast in deze gemeenschap terug te dringen.Bovendien  zal op deze terreinen een waterput gebouwd worden om de gemeenschap van zuiver drinkbaar water te voorzien. In dit gebied is er geen andere watervoorziening mogelijk dan met eenvoudige waterputten. Vorming en sensibiliserende activiteiten zullen niet alleen voor de dorpelingen van Chaumeil georganiseerd worden, maar ook voor de buurgemeenten zoals Bainet 2ième section en Bainet-Jackson.

Verwachte resultaten

  • Het project zal de dorpelingen toelaten om drinkbaar water van een goede kwaliteit te verkrijgen.
  • Openbare toiletten voor de betrokken gemeenschap zullen door het project voorzien zijn.
  • Alles is gerealiseerd in nauwe samenwerking met de bewoners (de doelgroep).
  • Onderhoud en beheer van de latrines komt na voltooiing van het project bij de gebruikers.
  • Het risico op ziektes (tyfus, cholera, enz. ...) veroorzaakt door het drinken van slecht, vervuild of besmet water zal verminderen.
  • De materialen worden met de ter beschikking gestelde middelen in Haïti aangekocht.
  • De verantwoordelijken en de gebruikers zullen voldoende informatie krijgen over water en hygiëne. Ze zullen voldoende opgeleid worden om het drinkwater rationeel te gebruiken. Ze zullen bovendien in staat zijn om de installatie zelf te beheren en te onderhouden ook de bewoners van de omliggende dorpen zullen via sensibiliserende activiteiten de kennis dragen over het belang van zuiver, drinkbaar water en sanitatie.